Hoppa till innehåll

IN ELTEST

DOLDA ELFEL KAN VARA LIVSFARLIGA.

ELINSTALLATIONER ÄR EN FÄRSKVARA. VAR RÄDD OM DIG OCH DINA NÄRA. GÖR ETT ELTEST.

Vi utför IN Eltest.

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall att någon förolyckas. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-föredatum? Tänk också på att nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan vara förödande för liv och egendom.

SÄKRARE ATT BO I, LÄTTARE ATT KÖPA OCH SÄLJA.

När eltestet är utfört får du ett protokoll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning. Du får även en dekal som placeras på centralen när alla eventuella fel är åtgärdade. Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Bara IN elinstallatörer som Rosendal El AB kan göra IN ELTEST då vi är certifierad medlem i Installatörsföretagen.

IN ELTEST GÖR LIVET TRYGGARE

Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta oss genomföra ett IN ELTEST.

Testet är en grundlig besiktning. Vår installatör testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan vi lämna kostnadsförslag på åtgärderna.

LÅT ROSENDAL EL GÅ HUSESYN.

VÅRA EXPERTER UTVÄRDERAR OCH ÅTGÄRDAR EVENTUELLA FAROR OCH FEL. EN JORDFELSBRYTARE ANSES FÖRHINDRA 9 AV 10 ELOLYCKOR.

IN_ELTEST_ROSENDAL
Telefon
Öppettider

MÅN-FRE 7-16